A művészeti szakképzés


A művészeti szakképzés területén az iskola kiemelten kezeli a demokratikus szellemiség kialakítását, az autonóm, kreatív és fejlett kommunikációs készséggel rendelkező tanulói személyiségfejlesztést. Nagy hangsúlyt kíván helyezni a nemzeti hagyományok ápolására, a kultúra iránti nyitottság kialakítására, a tanulói önművelődés elősegítésére és a korszerű esztétikai szemlélet megteremtésére.

 

A képzés során a felvételt nyert tanulók a Gyakorlatos színész Színházi és filmszínész illetve Bábszínész szakmairányok közül választhatnak, később a Színész szakképesítést-ráépülést is elvégezhetik. A szakgimnáziumi Gyakorlatos színész képzés keretében a Színházi és filmszínész és a Bábszínész szakmairányok célja, hogy olyan ismereteket közvetítsenek a tanuló számára, melyek alkalmassá teszik őt előadóművészeti feladatok ellátására, színházi szerepek színvonalas megformálására, színházi előadások létrehozására. 

 

Az intézmény tanárai elismert drámapedagógusok, előadóművészek, elméleti és gyakorlati szakemberek. Az iskola színházi terei mellett az oktatásba bekapcsolódó Kolibri Színház, Budaörsi Latinovits Színház és más befogadó színházak professzionális hátteret adnak a szakmai vizsgaelőadásokhoz, színjátszó találkozókhoz, fejlesztő tréningekhez, workshopokhoz. A KIMI-s diákok szakmai gyakorlatként repertoárdarabokban, színházi koprodukciókban léphetnek fel, asszisztensként, gyakornokként segíthetik az előadások létrehozását, a színház működését, vagy adott esetben önálló produkciókat mutathatnak be ezekben a műhelyekben.

 

 

Céljai:

Olyan ismeretek átadása, melyek alkalmazásával a növendék alkalmassá válik előadói feladatok ellátására, színházi szerepek színvonalas megformálására színházi előadás követelményei között is. A szakközépiskolai művészeti nevelés felkészít a színész II. szakképesítés megszerzésére, ezáltal a színész II., valamint – a szakképesítéssel betölthető – egyéb művészeti és kulturális munkakörök és foglalkozások ellátására.

Feladatai:

- a mindenkori munkaerő-piaci igények szem előtt tartásával a tanuló felkészítése színész II. (OKJ 52 212 02) szakképesítés megszerzésére a szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelően;

- képessé tenni a tanulót önálló művészeti tevékenység folytatására, alkotó közösségek, művészeti együttesek előadásaiban és pódium műsorokban való közreműködésre, önálló műsor bemutatására, rádió-, film-, és tv-szereplésre, szinkronmunka vállalására;

- szakmai vizsgáztatás;

- a gyakorlatban alkalmazható, korszerű ismeretek átadása;

- a szakma műveléséhez szükséges képességek, készségek és jártasságok kialakítása, fejlesztése (kiemelten az önismereti, önértékelési, együttműködési, kommunikációs és alkotókészség fejlesztése, valamint fizikai kondíciójuk karbantartásának elsajátíttatása);

- tehetséggondozás;

- a megszerzett ismeretek, képességek konvertálhatóságának megismertetése;

- korszerű esztétikai szemlélet kialakítása;

- az egyetemes és a magyar kultúra értékei iránti érzékenység elmélyítése, a kulturális nyitottság és tolerancia fejlesztése.

Eszközei:

- a tanulók képességeihez, érdeklődéshez, igazodó képzés;

- hatékony tanulási módok alkalmazása (kooperatív tanulás, játékos tanulás, cselekvő tanulás stb.);

- differenciálás (mélyítés, versenyeztetés, felkészítés szakirányú továbbtanulásra, alkotótáborok szervezése stb.)

- közös alkotások létrehozása 

- önálló (tanári irányítás nélküli) alkotások létrehozása;

- részvétel országos szakmai rendezvényeken

- iskolai és országos szakmai rendezvények, versenyek szervezése;

- tanórán kívüli tanulói szakmai tevékenységek elősegítése (pl.: filmklub);

- színház-, kiállítás- és hangverseny látogatások.

A tantárgyankénti célokat és feladatokat a szakközépiskolai művészeti oktatás szakmai programja tartalmazza. 

 

Iskolánk 2021-1-HU01-KA122-VET-000017106 számmal, Erasmus+ programban
vett részt az Európai Unió finanszírozásában. 

 


A honlap sütiket használ a böngészés támogatására és egyes funkciók elérésére. A honlap további használatával hozzájárul a sütik használatához. A sütik kezeléséről további információt az Adatvédelem menüpont alatt talál.