Itt jársz:

Keresés

Facebook-oldal

Közzétételi lista


Az intézmény adatai:

OM azonosító: 101 545

Működési engedély szám: BP/1009/14497-10/2016., Budapest Főváros Kormányhivatala által kiadott

Gyakorlatos színész szakképzés OKJ száma: 54 212 03

Gyakorlatos színész szakképzés szakmairány: Bábszínész, Színházi- és filmszínész

Színész II. szakképesítés - ráépülés

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy.

Működési területe: országos beiskolázású iskola.

Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény.

Az intézmény alaptevékenysége:

       a. alapfokú művészetoktatás; TEAOR száma: 8520'08

       b. szakközépiskolai szakmai oktatás; TEAOR száma: 8532'08

Az intézmény munkarendje: nappali (alapfokú művészetoktatás, szakképzés), esti (szakképzés).

Az iskola fenntartója: „Ab esse ad posse” – a létezőből a lehetségesbe – a jövő iskolájáért Alapítvány

                                        Fenntartó székhelye: 1031 Budapest, Keve u. 39. mfsz. 5.

 

Az intézmény dokumentumai:

Alapító okirat (intézményi) 

Pedagógiai program (nevelési rész)

Alapfok helyi tanterve

Szakképzés szakmai programja

Szervezeti és működési szabályzat 

Házirend 

Éves munkaterv 

Éves beszámoló

Tantárgyfelosztások (telephelyenként)

Fenntartó által engedélyezett indítható csoportok száma a 2015/2016 – os tanévben

Országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel, megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Győr

VMG

 

Intézményi ellenőrzések:

 

2013. november 20.: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya

A vizsgálat megállapításai:

1. A győri telephely megnevezése nincs összhangban a jogszabályi rendelkezésekkel.

2. Az intézmény címtáblája nem található az épület homlokzatán.

3. A feladatellátásra rendelkezésre álló helyiségek bérleti szerződését egy tanévre kötötték.

A jogsértéseket 2014. szeptember 24-ével sikerült megszűntetni.

2014. június 23 – 27.: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának fenntartó törvényességi ellenőrzése a győri telephelyre vonatkozóan helyszíni ellenőrzése VI., VIII., IX., XI. kerületi telephelyek vonatkozásában 2013. 10. 01 -12. 31. időszakban

A vizsgálat megállapításai:

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a vizsgált támogatások:

- elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, valamint

- jogszerű felhasználásának követelményei az ellenőrzött időszakban biztosítottak voltak

 

2014. november 12.: Csongrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya fenntartó törvényességi ellenőrzése a szentesi telephelyre vonatkozóan

A vizsgálat megállapításai:

A helyszíni ellenőrzés során a vizsgált dokumentumok alapján jogsértést nem tártak fel (…), a hatósági ellenőrzés további intézkedés megtétele nélkül lezárul.

 

2015. április Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya törvényességi ellenőrzése

Az ellenőrzés tárgya:

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 160. § a), h), j) pontjai alapján – a nevelési – oktatási intézmény fenntartójának a tevékenység folytatásához való jogának, a köznevelési intézmény vezetője alkalmazási és kinevezési feltételeinek, valamint a fenntartói döntések meghozatalakor előírt egyeztetési kötelezettség betartásának ellenőrzése, vizsgálata.

Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya „ ... a törvényességi ellenőrzési eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszüntette."

 

2016. február 2-án a Csongrád Megyei Kormányhivatal tartott fenntartói törvényességi ellenőrzést,
amelynek keretében az intézményt érintő összes dokumentumot, valamint fenntartói szabályzatot, jegyzőkönyvet, határozatot, döntést átvizsgálták. 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal  a KIMI „…Csongrád megyében működő feladatellátási helye fenntartójának törvényességi ellenőrzésével kapcsolatban indult eljárást megszüntette…”, mivel „…az eljárás folytatására okot adó körülmény nem áll fenn…”.

2016. november 9.: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya fenntartó törvényességi ellenőrzése 

a győri telephelyre vonatkozóan. Az eljáró szerv megállapításai:

"A Kormányhivatal a lefolytatott törvényességi ellenőrzés alapján megállapítja, hogy a Fenntartó a vizsgált időszakban az általa fentartott győri telephely vonatkozásában a  jogszabályi előírásokat betartva működteti intézményét, a Kormányhivatal jogszabálysértést nem tárt fel, ezárt a törvényességi ellenőrzést jelen jegyzőkönyvvel lezárja."

 

 

A fenntartó dokumentumai:

Alapító okirat (fenntartói) 

Egyszerűsített beszámoló

Közlemény az átutalt összegekről

 

 

 

Copyright © 2013 Keserű Imre