Itt jársz:

Keresés

Facebook-oldal

Az iskola bemutatása

A Keleti István Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Művészeti Szakközépiskola (KIMI) egy művészeti iskolahálózat, melynek névadója, Keleti István színházpedagógusként számos generáció gondolkodására, kifejezésmódjára hatott diákszínpadoktól egészen a színházakig.

(Bővebben Keleti Istvánról >>)

A KIMI-t az Ab esse ad Posse – A létezőből a lehetségesbe Alapítvány felkérése nyomán három, a művészeti oktatásban és a drámapedagógiai képzésben jelentős szerepet vivő pedagógus indította el.

Keresztúri József, a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium volt tanára, és drámatagozatának vezetője, jelenleg a Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola igazgatója.

Kaposi József, a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola drámatagozatos képzésének alapítója, az itt működő országos hírű Jibraki diákszínpad vezetője, jelenleg az OFI főigazgatója

és Uray Péter tanár, táncpedagógus, mozgásművész, a Bolero, a Panboro táncegyüttesek alapítója, jelenleg a Kaposvári Egyetem színház tanszékének osztályvezető tanára és az M Stúdió mozgásszínház vezetője.

Az 1998-ban jóváhagyott alapító okirat az alapfokú művészeti oktatás továbbképző szakaszára vonatkozott. Ezt a programot egészítette ki 1999-ben az előképző és az alapfok programja és ehhez csatlakozott a 2000. évtől a szakmai képzés helyi tanterve. Ezzel a lépéssel teljessé vált a KIMI által nyújtott oktatási szolgáltatás vertikuma.

Az intézmény célja, hogy az alapfokú művészeti oktatásban résztvevő tanulók megismerkedjenek a színházművészeti ismeretekkel, olyan készségek és képességek birtokába kerüljenek, melynek eredményeként használni tudják a színházi-drámai formát, mint a művészi kommunikáció sajátos formáját.

Az iskola szakképzési központja több mint egy évtizede budapesti (Vörösmarty Mihály Gimnázium, Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium, Weöres Sándor Gimnázium) és vidéki (Horváth Mihály Gimnázium – Szentes, Ady Endre Gimnázium – Debrecen, Zrínyi Ilona Gimnázium – Miskolc, Kazinczy Ferenc Gimnázium – Győr) alapfokú tagintézmények drámatagozatos vagy szakirányú képzésével együttműködve számos fiatalt indított el művészeti vagy egyéb humán felsőfokú oktatási területeken, akik közül ma már sokan diplomás színészként, rendezőként az ország kiemelt kőszínházaiban, és nemzetközi hírű független színházi társulatoknál vállalnak munkát, játszanak jelentős szerepeket.

A képzés során a felvételt nyert tanulók a gyakorlatos színész, a színházi és filmszínész illetve a bábszínész szakmairányok közül választhatnak, később a színész II. szakképesítést-ráépülést is elvégezhetik. A szakközépiskolai gyakorlatos színész képzés keretében a színházi-filmszínész és a bábszínész szakirányok célja, hogy olyan ismereteket közvetítsenek a tanuló számára, melyek alkalmassá teszik őt előadóművészeti feladatok ellátására, színházi szerepek színvonalas megformálására, színházi előadások létrehozására.

Az intézmény tanárai elismert drámapedagógusok, előadóművészek, elméleti és gyakorlati szakemberek. Az iskola színházi terei mellett az oktatásba bekapcsolódó Kolibri Színház és más befogadó színházak professzionális hátteret adnak a szakmai vizsgaelőadásokhoz, színjátszó találkozókhoz, fejlesztő tréningekhez, workshopokhoz. A KIMI-s diákok szakmai gyakorlatként repertoárdarabokban, színházi koprodukciókban léphetnek fel, asszisztensként, gyakornokként segíthetik az előadások létrehozását, a színház működését, vagy adott esetben önálló produkciókat mutathatnak be ezekben a műhelyekben.

 

Copyright © 2013 Keserű Imre